Info

Pracovný zošit na Náboženstvo

17.09.2018 12:20
Poprosím 1,70€ na Pracovný zošit z Náboženstva.

—————

ZRŠ

17.09.2018 12:18
Dňa 26.09.2018 Vás srdečne pozývame na plenárne a triedne ZRŠ o 16:00 

—————

Vzdelávací poukaz a záväzná prihláška do školy v prírode

12.09.2018 10:04
Vaše deti majú v žiackej knižke na podpis vzdelávací poukaz a záväznú prihlášku do školy v prírode. Poprosím hneď obratom priniesť do školy. ĎAKUJEM :)

—————

Krúžky v školskom roku 2018/2019

11.09.2018 18:31
Florbal 3.-5. ročník - p.uč. Babišová - pondelok 15:00 - 16:30 hod. Futbalová prípravka - p.uč. Boháč Spoločenské a logické hry - p.uč. Hriníková Ručné práce - p. Mária Samelová Čarovná flauta - p.uč. P. Stráska Hravá družina - p. Ondrišík

—————

Vyučovanie prvý týždeň

03.09.2018 11:06
Celý týždeň sa budeme učiť 4. vyučovacie hodiny. Zajtra budeme riešiť len triednicke veci a učebnice. Priniesť peračník, prezuvky a vyplnenú žiacku knižku. 

—————

Nový školský rok 2018/2019 Pomôcky pre 3. ročník

30.08.2018 11:24
-523- 12 kusov (SJ, Čítanie, Pravopisné cvičenia, Kontrolný diktát, Sloh, Prírodoveda, Vlastiveda, Anglický jazyk 3x, Matematika, Päťminútovky). Môžete zakúpiť aj viac, budeme ich potrebovať počas celého tretieho aj štvrtého ročníka. -Notový zošit- 1 kus -420 - Veľký čistý zošit na GEOMETRIU -624 –...

—————

Zubná prehliadka

21.06.2018 12:02
Dňa 26.06.2018 (utorok) sa uskutočnia zubné prehliadky detí, ktoré chodia k pani zubárke do Belej.

—————

22.06.2018

21.06.2018 11:57
V piatok 22.06. budeme lepiť a čisťiť knihy. Žiaci si prinesú do školy desiatu, peračník. Knihy:    Čítanka               Hudobná výchova               Ostatné knihy si platili žiaci a...

—————

Veľký čistý zošit na Geometriu

25.05.2018 12:30
Poprosím priniesť v pondelok 28.05. veľký čistý zošit na Geometriu. 

—————

Deň matiek

18.05.2018 10:11
22. máj - utorok - vystúpenie k príležitosti Dňa matiek o 16:00 hod.

—————