Info

Zubná prehliadka

21.06.2018 12:02
Dňa 26.06.2018 (utorok) sa uskutočnia zubné prehliadky detí, ktoré chodia k pani zubárke do Belej.

—————

22.06.2018

21.06.2018 11:57
V piatok 22.06. budeme lepiť a čisťiť knihy. Žiaci si prinesú do školy desiatu, peračník. Knihy:    Čítanka               Hudobná výchova               Ostatné knihy si platili žiaci a...

—————

Veľký čistý zošit na Geometriu

25.05.2018 12:30
Poprosím priniesť v pondelok 28.05. veľký čistý zošit na Geometriu. 

—————

Deň matiek

18.05.2018 10:11
22. máj - utorok - vystúpenie k príležitosti Dňa matiek o 16:00 hod.

—————

MDD

17.04.2018 08:41
Dňa 04.06.2018 bude zabezpečený hudobný program Hudba spája. Poplatok je 1,50€, kde 1 € uhradí škola.

—————

Hradná škola

17.04.2018 08:39
19. jún - hradná škola na hrade Strečno Poplatok: 3,50 €

—————

Koncoročný výlet

17.04.2018 08:34
31. máj - koncoročný výlet - Rozprávkový svet na Oravskom hrade + plavba na pltiach na rieke Orava Poplatok: 12 € + 3 kultúrne poukazy

—————

Talentové skúšky do ZUŠ

17.04.2018 08:30
TALENTOVÉ SKÚŠKY v ZUŠ Belá – Nižné Kamence Termín talentových skúšok: 1.kolo: 30. apríl – 4. máj 2018 v čase od 13.00 – 17.00 hod. 2.kolo: 4. – 8. jún 2018 od 13.00 – 17.00 hod. Žiaci sa prijímajú: do hudobného odboru: hra na husliach, violončele, zobcovej flaute, spev, zborový spev, keyboarde,...

—————

Zber papiera

17.04.2018 08:23
Zber papiera sa uskutoční od pondelka 23. apríla do pondelka 30. apríla 2018 v čase: od 7,30 hod. do 17,00 hod. Zbiera sa starý novinový papier, kancelársky papier, farebné papiere, výkresy, časopisy, zošity, knihy zbavené tvrdej väzby, reklamné letáky, spisy,.... Nezbiera sa...

—————

2% dane

17.04.2018 08:18
Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu....

—————