Domáce úlohy pre chýbajúceho žiaka

28.03.2018 

MAT - pracovný zošit zo strany Matematika vypracovaný po stranu 28

        - pracovný zošit zo strany Geometria vypracovaný po stranu 4

ČIT- strana 80-81

         - svoju knihu

SJL- pracovný zošit str.54/1, podľa zadania + červenou mäkké spoluhlásky, modrou tvrdé a usporiadať podľa abecedy

 

 

23.03.2018 

MAT - pracovný zošit vypracovaný po stranu 25

ČIT- svoju knihu

 

 

06.03.2018 

MATučebnica str. 51/2

ČITstrana 70- 72

      - pracovný zošit po str. 43 (vrátane)

SJL- pracovný zošit po str.53 (vrátane), 

 

08.02.2018 

SJL-  v učebnici na strane 57/1, v básničke zakrúžkovať modrou pastelkou tvrdé spoluhlásky

      - v učebnici na strane 57/2, slová v žltých okienkach usporiadať podľa abecedy  

MAT- pracovný zošit str. 2/1

ČITstrana 61/ Nenápadný zdravotník 

      - pracovný zošit po str. 37 (vrátane)

 

21.12.2017 a vianočné prázdniny

SJL- pracovný zošit po str.36 (vrátane), 

       - v učebnici sme skončili na strane 45, deti si môžu precvičovať od začiatku po túto stranu čo chcú 

MAT- pracovný zošit, stred bez označenia strán, cv./21,22,23,24,25,26 (príklady na + a -) 

       - pracovný zošit vypracovaný po stranu 53 (vrátane)

ČIT- čítať vlastnú knihu, po prazdninách priniesť do školy

      - pracovný zošit po str. 27 (vrátane)

 

14.12.2017

SJL- pracovný zošit str. 34/1, ale vypracovaná celá strana, 

MAT- pracovný zošit, stred bez označenia strán, cv./17,18,19,20 (príklady na + a -), pracovný zošit vypracovaný po stranu 49 (vrátane)

ČIT- čítať str. 46,47, pracovný zošit celá str. 22

 

01.12.2017

SJL- pracovný zošit str. 28/3

MAT- pracovný zošit, stred bez označenia strán, cv./2 a 4 (príklady na + a -)

ČIT- čítať str. 38, pracovný zošit celá str. 18

 

30.11.2017

SJL- pracovný zošit str. 27/1

MAT- pracovný zošit, stred bez označenia strán, cv./1 a 3 (príklady na + a -)

ČIT- čítať str. 37, pracovný zošit celá str. 17

 

08.11.2017

SJL- učebnica po str. 27 (vrátane), pracovný zošit str. 18/1

MAT- pracovný zošit str. 30/2

ČIT- čítať Školienka, pracovný zošit celá str. 13

 

07.11.2017

SJL- učebnica po str. 27/2, pracovný zošit str. 17/4

MAT- pracovný zošit str. 29/1

ČIT- čítať Čítanka str. 26/27, pracovný zošitpo str.13/3

 
 

02.11.2017

SJL- učebnica str. 23/2

MAT- učebnica 24/5

ČIT- čítať Čítanka str. 24/25, pracovný zošit str.11 HRUŠKA/2

 

26.10.2017

SJL- učebnica str. 22/3

MAT- učebnica 22/1

ČIT- čítať Školienka, 11. rozprávka, ale len prvú stranu

 

08.09.2017

SJL- učebnica str. 4/11 a.)

MAT- pracovný zošit GEOMETRIA str. 3/5

ČIT- str. 3/ báseň SLOVENČINA naučiť naspamäť na utorok (12.09.)

       - čítať Školienka str. 8,9

07.09.2017

SJL- pracovný zošit str. 3/4

MAT- pracovný zošit GEOMETRIA str. 1/kresli čo má podobný tvar

ČIT- str. 3/ báseň SLOVENČINA naučiť naspamäť na utorok (12.09.)

       - čítať básne na strane 3