Domáce úlohy pre chýbajúceho žiaka

Úlohy na Vianoce

MAT - pracovný zošit str. 52, 53, 54

        - učebnica str. 44

ČITsvoju knihu

SJL- pracovný zošit str.34

     - učebnica 63