Info

Škola v prírode

22.04.2016 12:30

Naši štvrtáčikovia absolvujú v termíne od 06.06. do 10.06.2016 školu v prírode. Ubytovaní budeme v Tatranskej Lomnici, hotely Morava. Ministerstvo školstva nám prispieva sumou 100 €. Detičky si budú hradiť dopravu autobusom, vstup do bazéna, návštevu jaskyne a lanovky. Je potrebné vybaviť svojmu dieťaťu potvrdenie na vlaky, aby malo prepravu vlakom v Tatrách zdarma. Bližšie INFO ešte doplníme v máji.

—————

Fotografovanie

22.04.2016 12:28

Dňa 24.05.2016 prebehne triedne fotografovanie.

—————

Športová trieda

22.04.2016 12:24

V školskom roku 2016/2017 sa budú na našej škole otvárať dve piatacke triedy. Jedna z toho bude športová, so zameraním na futbal (chlapci) a florbal (dievčatá). Talentové skúšky sa uskutočnia 16.05.2016. 

—————

Deň matiek

22.04.2016 12:19

Dňa 08.05.2016 o 14:00 hod. srdečne pozývame všetky mamičky, babičky do Kultúrneho domu Belá, kde si detičky pripravili pre Vás zábavný program. Vítaní sú aj oteckovia a dedkovia :)
 

—————

PIRLS 2016

22.04.2016 12:09

Dňa 04.05.2016 prebehne testovanie štvrtákov - čítanie s porozumením. Meranie prebehne počas vyučovania, nemá vplyv na hodnotenie žiaka a je anonymné. Súčasťou testovania je aj Dotazník pre rodičov, ktorý poprosím po rozdaní vyplniť v papierovej verzii alebo online formou. 

—————

Násobenie a delenie

27.11.2015 14:25

V MENU Preskúšaj sa, Matematika nájdete príklady na násobenie a delenie do 100. Prajem veselé učenie :)

—————

Adventná nedeľa 29.12.2015

27.11.2015 14:03

Srdečne pozývame rodičov na prvú Adventnú nedeľu v čase od 15:00 do 17:00. Atmosféru Vianoc Vám spríjemný hudba a básničky v podaní našich žiakov. Mravčekovia pre Vás upiekli medovníčky, ktoré si spolu s nimi môžete ozdobiť.

Zraz Mravčekov je o 14:45 pred školou :)

 

—————

INFO z triedneho ZRŠ

27.11.2015 13:55

1.) Riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov: 

21.12.2015

22.12.2015

08.01.2016

2.) Vianočné prázdniny:

od 23.12.2015 do 07.01.2016

3.)Mikuláš v škole:

08.12.2015

4.) Vystúpenie Freestylecrew skupiny:

08.122015, poplatok 1 €

5.) Adventné nedele: 

od 29.11.2015 v case 15:00 do 17:00

6.) Žalúzie na okná:

zakúpene ZRŠ príspevku vo výške 1 332,94 €

7.)Vianočné trhy:

14.12.2015 od 14:30 do 18:00

 

—————

Florbalový turnaj

18.10.2015 17:32

Dňa 19.10.2015 na našej škole sa uskutoční florbalový turnaj, ktoré ho zúčastnia len niektorí vybraní žiaci. Tí, v piatok podpisovali prezenčnú listinu. Ostatní sa učia podľa rozvrhu.

Tí, ktorí idú reprezentovať našu triedu, prídu do školy na 8:00 hodinu a prinesú si športové oblečenie :)

—————

Zber papiera

21.09.2015 12:42

Od pondelka 21.09.2015 do piatku 25.09.2015 v čase od 7:30 do 15:30 sa uskutoční zber papiera. Zbiera sa starý novinový papier, kancelársky papier, farebné papiere, výkresy, časopisy, zošity, knihy zbavené tvrdej väzby, reklamné letáky, spisy...Nezbiera sa kartónový papier!!!!

Prosíme rodičov, aby zviazaný papier (nie v kartónových krabiciach) priniesli do školy v uvedenom čase, kde im ho p. upratovačky odvážia a zapíšu hmotnosť za triedu (papier sa bude rovno odkladať do zberného kontajnera). 

Ďakujem za spoluprácu.

—————