PIRLS 2016

22.04.2016 12:09

Dňa 04.05.2016 prebehne testovanie štvrtákov - čítanie s porozumením. Meranie prebehne počas vyučovania, nemá vplyv na hodnotenie žiaka a je anonymné. Súčasťou testovania je aj Dotazník pre rodičov, ktorý poprosím po rozdaní vyplniť v papierovej verzii alebo online formou. 

—————

Späť


Kontakt

Mravenisko165

Spojená škola
Oslobodenia č. 165
013 05 Belá 

Ďakujeme!