Zber papiera

15.04.2013 09:42

Zber papiera sa uskutoční v dňoch 15.-19. apríla od 7:30 do 15:00 hod. Zbiera sa starý novinový papier, kancelársky papier, farebné papiere, výkresy, časopisy, zošity, knihy zbavené tvrdej väzby, reklamné letáky, spisy.....Nezbiera sa kartónový papier! Prosíme rodičov, aby zviazaný papier priniesli do školy v uvedenom čase, kde im ho p. upratovačky odvážia a zapíšu hmotnosť za triedu. Odvážený papier sa odkladá do našej triedy. Ďakujeme za každé kilo použitého papiera :)

Motiváciou je zisk financií pre triedu:

1. miesto - 39,80 €

2. miesto - 26,60 €

3. miesto - 16,60 €. 

—————

Späť


Kontakt

Mravenisko165

Spojená škola
Oslobodenia č. 165
013 05 Belá 

Ďakujeme!