Vyučujúci pedagógovia v 1.A triede

02.09.2012 14:59

Triedna učiteľka:                                                       PaedDr. Anna Babišová

Slovenský jazyk, Matematika, Telesná výchova:       PaedDr. Anna Babišová

Prírodoveda, Hudobná výchova, Výtvarná výchova: Mgr. Irena Kolčáková

Anglický jazyk:                                                          Ing. Emília Krištofíková

                                                                                 Mgr. Zuzana Prílepková Mariašová

Náboženská výchova:                                               Mgr. Jana Chabadová

 

—————

Späť


Kontakt

Mravenisko165

Spojená škola
Oslobodenia č. 165
013 05 Belá 

Ďakujeme!