Úspešný projekt: Áčkari v akcii

21.12.2012 20:21

Nadácia Orange už desiaty rok prináša pre inovatívnych učiteľov a učiteľky možnosť získať finančnú podporu a vyučovať na školách netradične. V grantovom programe Školy pre budúcnosť podporujú projekty, ktorých snahou je meniť dlhodobo zaužívané spôsoby výučby, zavádzať zaujímavé trendy vo vzdelávaní, ktorých aktivity prispievajú k premene tradičnej školy na modernú. Aj desiaty ročník grantovej výzvy sa stretol s pozitívnou odozvou a do termínu uzávierky prijali až 677 žiadostí.  V spolupráci s odbornou hodnotiacou komisiou bola celková suma 180 000 EUR určená na program, prerozdelená medzi 132 projektov, 102 projektov základných a stredných škôl a 30 projektov mimovládnych a iných vzdelávacích organizácií. Úspešný projekt Áčkari v akcii je spoločným projektom žiakov 1.A a 5.A triedy, ktorý budú žiaci realizovať pod vedením Mgr. I. Kolčákovej a PaedDr. A. Babišovej. Cieľom projektu je oživiť poznatky o našej obci, zážitkovou metódou a tímovou prácou priblížiť teoretické poznatky, overiť ich v praxi a pripraviť v rámci aktivít projektu pútavý didaktický film o domácich zvieratách, ktorý poslúži ako didaktická pomôcka pre ďalších žiakov. Žiaci 1.A triedy budú projekt realizovať v rámci integrácie predmetov: slovenský jazyk, prírodoveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, matematika, telesná výchova a dramatická výchova. Žiaci 5.A triedy budú prezentovať didaktický projekt použiteľný v predmete informatika. 

—————

Späť


Kontakt

Mravenisko165

Spojená škola
Oslobodenia č. 165
013 05 Belá 

Ďakujeme!