Riaditeľské voľno

08.03.2013 11:48

Dňa 13.03.2013 (streda) sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Z personálnych a prevádzkovo- technických dôvodov Riaditeľstvo Spojenej školy Belá v tomto termíne udeľuje žiakom 1. až 8. ročníka riaditeľské voľno.

—————

Späť


Kontakt

Mravenisko165

Spojená škola
Oslobodenia č. 165
013 05 Belá 

Ďakujeme!