Preskúšaj sa

10.12.2012 18:39

V ponuke MENU sa nachádza ikonka Preskúšaj sa. Tam, naši mravčekovia, si môžu precvičiť z MATEMATIKY porovnávanie, sčítanie, odčítanie do 10, usporiadanie číslic do 10. Zo SLOVENSKÉHO JAZYKA si zas precvičia písmenká, slabiky, podľa začiatočných písmen obrázkov poskladajú slová. Prajem príjemné zábavné učenie :)

—————

Späť


Kontakt

Mravenisko165

Spojená škola
Oslobodenia č. 165
013 05 Belá 

Ďakujeme!