Opatrenie z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí

06.02.2013 12:46

Z dôvodu zvýšeného počtu chýbajúcich žiakov budú v dňoch 07.-08.02.2013 skrátené vyučovacie hodiny a prestávky o 5 minút. Preto 5. vyučovacia hodina bude končiť v čase 11:45. Dočasne sú zrušené aj krúžky v poobedňajších hodinách.

—————

Späť


Kontakt

Mravenisko165

Spojená škola
Oslobodenia č. 165
013 05 Belá 

Ďakujeme!