Informovaný súhlas rodiča: fotografovanie žiakov- portréty

07.02.2013 12:00

Vaši Mravčekovia dnes obdržali Informovaný súhlas rodiča: fotografovanie žiakov- portréty. Toto fotografovanie bude realizované firmou Portrét, s.r.o.-školská fotografia. Set portrétov bude stáť 7€. Pre kúpu sa rozhodnete na základe Vašej spokojnosti s fotografiami, v prípadne nespokojnosti možnosť vrátenia. Ak Vaše dieťa nebude mať Váš Informovaný súhlas, menovaná firma ho nebude môcť fotografovať.

—————

Späť


Kontakt

Mravenisko165

Spojená škola
Oslobodenia č. 165
013 05 Belá 

Ďakujeme!