Chrípkové prázdniny

29.01.2013 12:31

Riaditeľstvo Spojenej školy Belá oznamuje rodičom, že z dôvodu chrípkovej epidémie, ktorá ku dňu 29.01.2013 presiahla 30% chýbajúcich žiakov, bude prevádzka ZŠ prerušená dňom 30.01.2013 do 05.02.2013. Nástup do školy bude 06.02.2013. Výpisy známok za 1. polrok školského roka 2012/2013 žiaci dostanú od triednych učiteľov dňa 06.02.2013.

—————

Späť


Kontakt

Mravenisko165

Spojená škola
Oslobodenia č. 165
013 05 Belá 

Ďakujeme!