Domáce úlohy pre chýbajúceho žiaka

08.11.2017

SJL- učebnica po str. 27 (vrátane), pracovný zošit str. 18/1

MAT- pracovný zošit str. 30/2

ČIT- čítať Školienka, pracovný zošit celá str. 13

 

07.11.2017

SJL- učebnica po str. 27/2, pracovný zošit str. 17/4

MAT- pracovný zošit str. 29/1

ČIT- čítať Čítanka str. 26/27, pracovný zošitpo str.13/3

 
 

02.11.2017

SJL- učebnica str. 23/2

MAT- učebnica 24/5

ČIT- čítať Čítanka str. 24/25, pracovný zošit str.11 HRUŠKA/2

 

26.10.2017

SJL- učebnica str. 22/3

MAT- učebnica 22/1

ČIT- čítať Školienka, 11. rozprávka, ale len prvú stranu

 

08.09.2017

SJL- učebnica str. 4/11 a.)

MAT- pracovný zošit GEOMETRIA str. 3/5

ČIT- str. 3/ báseň SLOVENČINA naučiť naspamäť na utorok (12.09.)

       - čítať Školienka str. 8,9

07.09.2017

SJL- pracovný zošit str. 3/4

MAT- pracovný zošit GEOMETRIA str. 1/kresli čo má podobný tvar

ČIT- str. 3/ báseň SLOVENČINA naučiť naspamäť na utorok (12.09.)

       - čítať básne na strane 3